browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Velkommen til Sevel Jagtforenings hjemmeside

 


Bemærk at Svampeturen 22/9 er flyttet en uge til den 29/9.

 

Der er jagt i Sevel Kommuneplantage 14. Oktober


 


Husk at du også kan følge os på facebook. (tryk på ordet Facebook)